LatvianRussian (CIS)
Sākums ES Līdzfinansējums

ES Līdzfinansējums


ERAF 3.4.4.1. aktivitāte „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi”

dzivo-siltakAktivitātes ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotās personas var pieteikties Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai. Finansējums tiek piešķirt energoaudita, tehniskās apsekošanas un būvprojekta sagatavošanai, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanai un būvdarbiem dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās – ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būvelementu siltināšanai un nomaiņai, pagraba pārsegumu siltināšanai, siltumapgādes sistēmas renovācijai, ventilācijas sistēmas renovācijai vai rekonstrukcijai, ēkas strukturālo daļu atjaunošanai, kas nepieciešama energoefektivitātes darbu veikšanai, un citiem renovācijas darbiem, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un ir iekļauti energoauditā kā veicamie pasākumi. Pēc renovācijas veikšanas siltumenerģijas ietaupījumam ēkā jābūt vismaz 20% gadā no siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas.

Projektu iesniegumus finansējuma saņemšanai var iesniegt par daudzdzīvokļu mājām, kas nodotas ekspluatācijā no 1944. līdz 1993.gadam, mājai ir jābūt sadalītai dzīvokļu īpašumos un vienam īpašniekam nevar piederēt vairāk kā 20 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita (ierobežojumi neattiecas uz valsts un pašvaldību īpašumu), savukārt, mājas neapdzīvoto telpu platība nevar pārsniegt 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības. 

Aktivitātes ietvaros tiks segti līdz 60% no kopējām mājas siltināšanai veiktajām attiecināmajām izmaksām.
Vienas mājas siltināšanai maksimāli pieļaujamais atbalsta apjoms nedrīkst pārsniegt 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.


Aktivitāte ir atvērta no 2009.gada 23.novembra līdz paziņojumam par projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu, t.i., līdz tam brīdim, kad Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums būs izlietots.
 
ppt-logo
  
pdf-logo
Sīkāko informāciju var atrast LIAA mājas lapā, spiediet šeit

Kā arī Ekonomikas Ministrijas mājas lapā, spiediet šeit

Ar cieņu, Jānis Spulis.
 
Aptauja Renovācija
Kādi Renovācijas darbi ir vissefektīvākie