LatvianRussian (CIS)
Sākums Valsts finansējums

Valsts finansējums


"Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts
atbalsta programma 2007.-2010.gadam"

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar valsts aģentūru Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūru izstrādāja valsts atbalsta programmu “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programma 2007.-2010.gadam.   Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.350 šajā programmā tika izdarīti grozījumi.
2008.gada 5.februarī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 59 „Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās” un š.g. 10.februārī tika pieņemti grozījumi šajos Ministru kabineta noteikumos.
Saskaņā ar šiem noteikumiem valsts līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem, tiek piešķirts šādiem projektiem:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoauditam - 80 % no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 400 latu;
2) energoefektivitātes novērtējuma precizēšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām - 100 latu apmērā;
3) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskā projekta izstrādei - 80 % no tehniskā projekta izmaksām, bet ne vairāk kā 2500 latu.

Aktuāls jautājums ir iepirkuma procedūras veikšana. To regulē 2008.gada 5.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 65  "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"
Pieteicēju ievērībai: valsts līdzfinansējuma saņemšanas ierobežojumi energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.² pantu valsts atbilstoši gadskārtējā valsts budžetā paredzēto līdzekļu apmēram sniedz palīdzību dzīvojamo māju īpašniekam vai dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā.
Laika periodā no 2008.gada līdz 2010.gadam palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai tiek sniegta, ja:
  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem, bet tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības
 
Aptauja Renovācija
Kādi Renovācijas darbi ir vissefektīvākie